آتیکو

 توليدات اين شركت در دو گروه ماشين سازی و نسوزهای پيشرفته تقسيم می گردند. در بخش ماشين سازی اين شركت سازنده انواع دستگاههای خاك كوب كوره های القايی (از ظرفيت ۱ تن تا ۲۵ تن)، دستگاههای خاك كوب كوره های قوس الكتريك، جك تخريب جداره نسوز كوره های القايی (Push Out Linning System) ، سيستم زينتر اتوماتيك جداره نسوز كوره های القايی، انواع مشعل افقی و عمودی پيشگرم پاتيل حمل مذاب و مشعل پيشگرم تانديش
آتیکو
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : نازل تاندیش

021-22791943