کک نفتی | پترولیوم کک

قیمت کک نفتی | پترولیوم کک

کربن 60 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 95 درصد

کربن 70 درصد

کربن 90 درصد

کربن 60 درصد

رادآرون

رادآرون

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

ویوا پترو آسیا

ویوا پترو آسیا

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

قلیزاده

قلیزاده

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 95 درصد

تجارت ارین

تجارت ارین

دانه بندی : 5-30

تولید کننده : ترکمن

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 90 درصد

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

021-22791943