فرومنگنز پر کربن

قیمت فرومنگنز پر کربن

هند

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

شرکت تیوان فولاد پارس
شرکت تیوان فولاد پارس
6-8 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
آذربان نسوز آریا
آذربان نسوز آریا
60 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش
مانا مواد ذوب پارس پویا
مانا مواد ذوب پارس پویا
80 درصد 3-10 توافقی ثبت سفارش
Banki Trading
Banki Trading
75 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
ایلیا صنعت پتروآسیا
ایلیا صنعت پتروآسیا
80 درصد 3-10 توافقی ثبت سفارش
ایلیا صنعت پتروآسیا
ایلیا صنعت پتروآسیا
75 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
90 درصد 0-5 توافقی ثبت سفارش
آریا تدارک سپنتا
آریا تدارک سپنتا
75 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
90 درصد 0-5 توافقی ثبت سفارش
متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
50 درصد 0-5 توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
10-60 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
60 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش
هرم فولاد سپاهان
هرم فولاد سپاهان
6-8 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
60 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
60 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
60 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش
رادآرون
رادآرون
60 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
60 درصد 0-1 توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
50 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
جهان تجارت طیبی
جهان تجارت طیبی
10-60 توافقی ثبت سفارش
اوکسین سپهران پایا
اوکسین سپهران پایا
10-60 توافقی ثبت سفارش
سهیل تجارت
سهیل تجارت
6-8 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
توسعه تجارت کالادشت
توسعه تجارت کالادشت
6-8 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
1/5 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
80 درصد 0-3 توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

هند

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

کربن : 6-8 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

مانا مواد ذوب پارس پویا

مانا مواد ذوب پارس پویا

کربن : 80 درصد

دانه بندی : 3-10

قیمت : توافقی

Banki Trading

Banki Trading

کربن : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ایلیا صنعت پتروآسیا

ایلیا صنعت پتروآسیا

کربن : 80 درصد

دانه بندی : 3-10

قیمت : توافقی

ایلیا صنعت پتروآسیا

ایلیا صنعت پتروآسیا

کربن : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

کربن : 90 درصد

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

آریا تدارک سپنتا

آریا تدارک سپنتا

کربن : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

کربن : 90 درصد

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

کربن : 50 درصد

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کربن :

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

کربن : 6-8 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رادآرون

رادآرون

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

کربن : 50 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

جهان تجارت طیبی

جهان تجارت طیبی

کربن :

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

کربن :

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 6-8 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

توسعه تجارت کالادشت

توسعه تجارت کالادشت

کربن : 6-8 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

کربن : 1/5 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

کربن : 80 درصد

دانه بندی : 0-3

قیمت : توافقی

021-22791943