کربن 90 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 95 درصد

کربن 90 درصد

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 60 درصد

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 95 درصد

بیتا کیان

بیتا کیان

دانه بندی : 0-0.6

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

021-22791943