کربن 70 درصد

کربن 80 درصد

سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
5-15 داخلی توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-5 پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان توافقی ثبت سفارش

کربن 90 درصد

کربن 65 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
0-5 داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 75 درصد

کربن 95 درصد

کربن 60 درصد

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : زرند

قیمت : توافقی

رادآرون

رادآرون

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

رادآرون

رادآرون

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کیان تجارت اکسیر

کیان تجارت اکسیر

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

ویوا پترو آسیا

ویوا پترو آسیا

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

قلیزاده

قلیزاده

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : 13,000

بازرگانی فروزنده

بازرگانی فروزنده

دانه بندی :

تولید کننده : زرند

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : کک سازان

قیمت : توافقی

شرکت معادن خاور

شرکت معادن خاور

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کوشا تجارت تیوا

کوشا تجارت تیوا

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

کربن 80 درصد

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

کربن 90 درصد

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 75 درصد

آرمان آلیاژ گلستان

آرمان آلیاژ گلستان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 95 درصد

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

021-22791943