سایر

عیار

دانه بندی

قیمت (تومان)

چین

فولاد یزد

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

فولاد یزد

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار :

دانه بندی : 0-10

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

021-22791943