فولاد یزد

عیار

دانه بندی

قیمت (تومان)

سایر

چین

فولاد یزد

شرکت ورنا تجارت اصفهان

شرکت ورنا تجارت اصفهان

عیار :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

انبار کنسانتره اشرفی

انبار کنسانتره اشرفی

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

عیار :

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

عیار :

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

عیار :

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +60 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

داخلی

کارخانه کنسانتره سنگ آهن(هماتیت)/ شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان

کارخانه کنسانتره سنگ آهن(هماتیت)/ شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان

عیار :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

021-22791943