آلومینیوم زنجان زینک

تامین کننده شمش آلومینیوم، شمش روی
آلومینیوم زنجان زینک
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : شمش روی

021-22791943