×

فروشگاه ها ارتباط با ما

ورق آلومینیوم چین

واحد اندازه گیری

حالت

قیمت (تومان)

متال ماهان
متال ماهان
کیلوگرم شیت 195,000 ثبت سفارش

ورق آلومینیوم چین

متال ماهان

متال ماهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

حالت : شیت

قیمت : 195,000

آخرین بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر

2460
(3%)

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا


بدون تغییر

238.08
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا


بدون تغییر

460.16
(12%)

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین


بدون تغییر

680
(1%)

t/$

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ


بدون تغییر

268.4
بدون تغییر

dmt/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

فروسیلیس 75% Fob چین


بدون تغییر

1655
(1%)

$/T

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

$/lb

فروسیلیس 75% تحویل اروپا


بدون تغییر

2200
(16%)

€/t

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

lb/US cents

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)


بدون تغییر

1655
(1%)

t/yuan

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین


بدون تغییر

2900
(4%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین


بدون تغییر

1200
بدون تغییر

t/$

گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین


بدون تغییر

467.5
(7%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین


بدون تغییر

1000
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

ورق گالوانیزه فوب ترکیه


بدون تغییر

855
(2%)

t/$

ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات


بدون تغییر

572.5
(3%)

t/$

بیلت فولاد فوب ترکیه


بدون تغییر

560
(1%)

t/$

ورق سرد فولاد فوب هند


بدون تغییر

687.5
(0%)

t/$

میلگرد فولاد داخلی مسکو، روسیه شامل ارزش افزوده


بدون تغییر

41250
(3%)

t/$

میلگرد داخلی مصر


بدون تغییر

20767
(2%)

t/$

گندله کوره بلند 65% بندر چینگدائو چین


بدون تغییر

137.22
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

ورق نیکل

1150000
بدون تغییر

28557
بدون تغییر

t/$

ورق آلومینیوم

195000
(50%)

2577
بدون تغییر

$/kg

شمش مس

5000000
بدون تغییر

8929
بدون تغییر

t/$

شمش روی

110000
(8%)

3225
بدون تغییر

$/kg

شمش سرب

80000
(23%)

2099
بدون تغییر

$/kg

شمش قلع

1140000
بدون تغییر

28379
بدون تغییر

$/kg

آخرین بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

نام : سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 93.29
بدون تغییر

نام : سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 106.93
بدون تغییر

نام : سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 119.3
بدون تغییر

نام : کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 174.56
(6%)

نام : زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 2460
(3%)

نام : زغال سنگ کک شو Fob استرالیا

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 238.08
بدون تغییر

نام : کنستانتره زغال Fob استرالیا

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 460.16
(12%)

نام : زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 680
(1%)

نام : کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 268.4
بدون تغییر

نام : فروسیلیس 75% Fob چین

واحد : $/T

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1655
(1%)

نام : فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)

واحد : $/lb

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 210
(2%)

نام : فروسیلیس 75% تحویل اروپا

واحد : €/t

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 2200
(16%)

نام : فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)

واحد : lb/US cents

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 210
(2%)

نام : فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)

واحد : t/yuan

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1655
(1%)

نام : گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 2900
(4%)

نام : گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1200
بدون تغییر

نام : گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 467.5
(7%)

نام : گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1000
بدون تغییر

نام : ورق گالوانیزه فوب ترکیه

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 855
(2%)

نام : ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 572.5
(3%)

نام : بیلت فولاد فوب ترکیه

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 560
(1%)

نام : ورق سرد فولاد فوب هند

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 687.5
(0%)

نام : میلگرد فولاد داخلی مسکو، روسیه شامل ارزش افزوده

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 41250
(3%)

نام : میلگرد داخلی مصر

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 20767
(2%)

نام : گندله کوره بلند 65% بندر چینگدائو چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 137.22
بدون تغییر

نام : ورق نیکل

واحد : t/$

قیمت داخلی : 1150000
بدون تغییر

قیمت جهانی : 28557
بدون تغییر

نام : ورق آلومینیوم

واحد : $/kg

قیمت داخلی : 195000
(50%)

قیمت جهانی : 2577
بدون تغییر

نام : شمش مس

واحد : t/$

قیمت داخلی : 5000000
بدون تغییر

قیمت جهانی : 8929
بدون تغییر

نام : شمش روی

واحد : $/kg

قیمت داخلی : 110000
(8%)

قیمت جهانی : 3225
بدون تغییر

نام : شمش سرب

واحد : $/kg

قیمت داخلی : 80000
(23%)

قیمت جهانی : 2099
بدون تغییر

نام : شمش قلع

واحد : $/kg

قیمت داخلی : 1140000
بدون تغییر

قیمت جهانی : 28379
بدون تغییر