آماتیس

تامین کننده کنستانتره سنگ آهن کرمان
آماتیس
  • زمینه فعالیت : مواد معدنی و کربنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : کنسانتره آهن

021-22791943