آهن آلات آراز

توزیع آهن آلات ساختمانی تیرآهن، قوطی و پروفیل نبشی و ناودانی.
آهن آلات آراز
  • زمینه فعالیت : فلزات آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : ورق روغنی

021-22791943