×

فروشگاه ها ارتباط با ما

آذین کیمیا

آذین کیمیا در واقع یک کلینیک تأمین مواد معدنی و فروآلیاژها توسط استفاده از تجربه حیاتی به دست آمده در سایر شرکتهای هولدینگ خود ، از تولید شمش و قطعات و قطعات فولادی از یک طرف ؛ و تحقیق و توسعه آزمایشگاهی از طرف دیگر کار می کند تا بتواند طرح خرید صحیح فروآلیاژها را با تجزیه و تحلیل متناسب و نرخ بهینه مصرف به مشتریان خود ارائه دهد تا حداقل هزینه تولید برای فولادساز تضمین شود.