کربن 70 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 1-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

021-22791943