فرومنگنز پر کربن هند

قیمت فرومنگنز پر کربن

هند

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

هند

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

021-22791943