رباط کرمان

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

رباط کرمان

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

سیلیس :

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

فروآلیاژ رباط

فروآلیاژ رباط

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 14 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943