توسعه آلیاژ سمنگان

دانه بندی

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

توسعه آلیاژ سمنگان

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943