فروسیلیس ایران (سمنان)

سیلیس

دانه بندی

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش

فروسیلیس ایران (سمنان)

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

021-22791943