داخلی

سیلیس

دانه بندی

قیمت (تومان)

داخلی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 72 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

021-22791943