نیازیان

تامین کننده شمش چدن و داکتیل و خاکستری
نیازیان
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : شمش چدن

021-22791943