نوآوران

خرید و فروش ضایعات آهنی و سوپر ویژه، ضایعات شلاکه، خرسک، تاندیش، نرمه اسفنجی
نوآوران
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : ضایعات آهنی ویژه

021-22791943