وارداتی

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 70 درصد توافقی ثبت سفارش

وارداتی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943