ازنا

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

ازنا

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943