اصفهان

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 65 درصد توافقی ثبت سفارش

اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943