پرگاس ایساتیس

تولید کننده انواع آهک به صورت فله کیسه و جامبوبگ
پرگاس ایساتیس
  • زمینه فعالیت : مواد معدنی و کربنی

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : سنگ آهک

021-22791943