صبا فولاد منظومه

تامین نبشی، فعال در زمینه صادرات به ارمنستان و عراق
صبا فولاد منظومه
  • زمینه فعالیت : فلزات آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : نبشی

021-22791943