بازرگانی سرچمی

تولیدکننده اکسید آلومینیوم و موارد فلزات غیر آهنی
بازرگانی سرچمی
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : پودر آلومینیوم

021-22791943