کربن 60 درصد

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
کیلوگرم البرز شرقی توافقی ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
کیلوگرم البرز شرقی توافقی ثبت سفارش

کربن 60 درصد

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : البرز شرقی

قیمت : توافقی

021-22791943