×

فروشگاه ها ارتباط با ما
  • فروش محصولات :

مجموعه حقوقی وکیل امین

مجموعه حقوقی وکیل امین بعنوان خاستگاه بیش از یکصد حقوق دان شامل: وکلای پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، مدرسین دانشگاه های حقوقی (در رشته های حقوق خصوصی، عمومی، جزا و جرم شناسی، بین الملل و تجارت بین الملل)، کار آموزان وکالت و همچنین فارغ التحصیلان و نهایتا دانشجویان و در رشته های مختلف حقوقی در خصوص اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکلین در موضوعات حقوقی، کیفری واداری می‌باشد. تلفیق تخصص علمی و تجربه وکالتی در راستای تحقق جایگاه وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی جهت نیل به احقاق حقوق حقه صاحبان آن می باشد. در واقع مجموعه حقوقی وکیل امین از طریق حضور وکیل در مراجع قضایی (دادگاه یا دادسرا در مرحله بدوی و تجدید نظر و دیوانعالی کشور) و مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف) یا مرجع اداری (هیئت های تشخیص یا شهرداری یا شعب دیوان عدالت اداری) یا بصورت نوشتن لوایح حقوقی و مشاوره گام به گام در پروسه رسیدگی قضایی، اقدام می‌نماید.

شرح خدمات

مجموعه حقوقی آمین وکیل بعنوان خاستگاه بیش از یکصد حقوق دان شامل: وکلای پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، مدرسین دانشگاه های حقوقی (در رشته های حقوق خصوصی، عمومی، جزا و جرم شناسی، بین الملل و تجارت بین الملل)، کار آموزان وکالت و همچنین فارغ التحصیلان و نهایتا دانشجویان و در رشته های مختلف حقوقی در خصوص اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکلین در موضوعات حقوقی، کیفری واداری میباشد. تلفیق تخصص علمی و تجربه وکالتی در راستای تحقق جایگاه وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی جهت نیل به احقاق حقوق حقه صاحبان آن می باشد. در واقع این مجموعه حقوقی از طریق حضور وکیل در مراجع قضایی (دادگاه یا دادسرا در مرحله بدوی و تجدید نظر و دیوانعالی کشور) و مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف) یا مرجع اداری (هیئت های تشخیص یا شهرداری یا شعب دیوان عدالت اداری) یا بصورت نوشتن لوایح حقوقی و مشاوره گام به گام در پروسه رسیدگی قضایی، اقدام مینماید.