پایان یافته

۱۴۰۲/۸/۲۴
پایان یافته ۱۴۰۲/۸/۲۴

فروش گرافیت کم سولفور / سولفور 0.05/ کربن 98.5 درصد / سایز 4 میلی متر / از کلیه ی خریداران این محصول دعوت می شود، قیمت پیشنهادی خود را ارسال کنند.

محل تحویل :

تهران

مقدار موجودی کالا :

30 تن

شرایط پرداخت :

نقدی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۲/۸/۲۴ تا ۱۴۰۲/۹/۰۸

021-22791943