پایان یافته

۱۴۰۲/۱۲/۱۰
پایان یافته ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

محل تحویل :

تحویل درب کارخانه

مقدار موجودی کالا :

10000 تن

شرایط پرداخت :

مدت دار

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

021-22791943