پایان یافته

۱۴۰۲/۱۲/۱۳
پایان یافته ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

فروش گرافیت کم سولفور (GPC) چینی سایز : 5-1 سولفور : 0.05 با درصد جذب بالا

محل تحویل :

اصفهان

مقدار موجودی کالا :

15 تن

شرایط پرداخت :

توافقی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

021-22791943