۱۴۰۳/۱/۱۸

گرافیت پر سولفور چینی (CPC) - با درصد جذب بالا - کربن : 99% - سولفور : 0.5

محل تحویل :

توافقی

مقدار موجودی کالا :

80 تن

شرایط پرداخت :

توافقی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۳/۱/۱۸ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

021-22791943