پایان یافته

۱۴۰۳/۲/۰۲
پایان یافته ۱۴۰۳/۲/۰۲

محل تحویل :

اصفهان

مقدار موجودی کالا :

50 تن

شرایط پرداخت :

نقدی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۳/۲/۰۲ تا ۱۴۰۳/۲/۰۸

021-22791943