۱۴۰۳/۲/۲۴

گرافیت کم سولفور چینی کربن : 99 درصد سولفور : 0.04 دانه بندی : 5-1

محل تحویل :

اصفهان

مقدار موجودی کالا :

15 تن

شرایط پرداخت :

توافقی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۳/۲/۲۴ تا ۱۴۰۳/۳/۰۷

021-22791943