پایان یافته

۱۴۰۲/۶/۱۹
پایان یافته ۱۴۰۲/۶/۱۹

محل تحویل :

تهران

مقدار موجودی کالا :

86 تن

شرایط پرداخت :

نقدی

بازه زمانی برگزاری :

۱۴۰۲/۶/۱۹ تا ۱۴۰۲/۶/۳۰

021-22791943