آلومینیوم آلیاژی باقرزاده

فعال در زمینه خرید و فروش آلومینیوم ذوبی
آلومینیوم آلیاژی باقرزاده
  • زمینه فعالیت : فلزات غیر آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : قطعات آلومینیوم

021-22791943