×

فروشگاه ها ارتباط با ما
  • فروش محصولات :
  • مس

ورق فنری بهلری

ارائه دهنده انواع شیم پلیت لاتون شیم پلیت لاتون استیل، شیم پلیت لاتون فسفربرنز، شیم پلیت لاتون برنج، شیم پلیت لاتون مس، شیم پلیت لاتون مس برلیوم، شیم پلیت لاتون فولاد فنر، انواع شیم پلیت با گریدهای مختلف، فسفر برنز، برنج، مس باهنر، مس برلیوم، فولاد فنر، شیم پلیت های آلمانی، کره ای، ترکیه ای و هندی می باشد.

محصولات این فروشگاه