کربن 65 درصد

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 65 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943