شرکت ماسه ریخته گری چیروک

شرکت ماسه ریخته گری چیروک وارد کننده و تامین کننده کلیه ملزومات صنعت ریخته گری.
شرکت ماسه ریخته گری چیروک
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : سایر تجهیزات ریخته‌گری

021-22791943