×

فروشگاه ها

قیمت های روز بازار

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

نام

قیمت جدید

قیمت قدیم

واحد

درصد

آلومینا گرید متالورژی داخلی چین

2,825

2,750

t/$

3

آلومینیوم P1020A سیف ترکیه

210

200

t/$

5

ضایعات آلومینیوم قلمه های خالص تجاری انگلستان

540

515

t/$

5

ورق نیکل

21,227

20,940

$/t

1

ورق آلومینیوم

2,209

2,213

$/kg

-0

شمش مس

8,130

7,961

$/t

2

شمش روی

2,319

2,321

$/kg

-0

شمش سرب

2,057

2,063

$/kg

-0

شمش قلع

24,846

24,320

$/kg

2

فروسیلیس سمنان 60-10

58,350

48,550

T/t

20

آجدار ظفر بناب ۱۴ تا ۲۸

28,267

28,395

T/kg

-0

تیرآهن20 ذوب آهن 12 متری

30,276

32,111

T/kg

-6

قیمت های روز بازار

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

نام

قیمت جدید

قیمت قدیم

واحد

درصد

ورق گالوانیزه فوب ترکیه

855

840

t/$

2

ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات

573

555

t/$

3

بیلت فولاد فوب ترکیه

560

555

t/$

1

ورق سرد فولاد فوب هند

688

685

t/$

0

میلگرد فولاد داخلی مسکو، روسیه شامل ارزش افزوده

41,250

40,000

t/$

3

میلگرد داخلی مصر

20,767

20,330

t/$

2

گندله کوره بلند 65% بندر چینگدائو چین

137

137

t/$

بدون تغییر

قیمت های روز بازار

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

نام

قیمت جدید

قیمت قدیم

واحد

درصد

گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین

2,900

2,800

t/$

4

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین

1,200

1,200

t/$

بدون تغییر

گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین

468

435

t/$

7

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین

1,000

1,000

t/$

بدون تغییر

قیمت های روز بازار

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

نام

قیمت جدید

قیمت قدیم

واحد

درصد

فروسیلیس 75% Fob چین

1,655

1,640

$/T

1

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)

210

205

$/lb

2

فروسیلیس 75% تحویل اروپا

2,200

1,900

€/t

16

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)

210

205

lb/US cents

2

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)

1,655

1,640

t/yuan

1

قیمت های روز بازار

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

نام

قیمت جدید

قیمت قدیم

واحد

درصد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ

2,460

2,400

dmt/$

3

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا

238

238

dmt/$

بدون تغییر

کنستانتره زغال Fob استرالیا

460

411

dmt/$

12

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین

680

690

t/$

-1

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ

268

268

dmt/$

بدون تغییر

قیمت های روز بازار

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

نام

قیمت جدید

قیمت قدیم

واحد

درصد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو

93

93

t/$

بدون تغییر

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو

107

107

t/$

بدون تغییر

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو

119

119

t/$

بدون تغییر

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو

175

186

t/$

-6

021-22791943