×

فروشگاه ها ارتباط با ما

درفام سرام

جرم های نسوز(آجر نسوز، آجر عایق)، سیلیکات زیرکونیوم هندی، اسید بوریک ترکیه، کربنات سدیم، کربنات باریم، تری پلی فسفات سدیم، بوراکس پنتا

محصولات این فروشگاه