درفام سرام

جرم های نسوز(آجر نسوز، آجر عایق)، سیلیکات زیرکونیوم هندی، اسید بوریک ترکیه، کربنات سدیم، کربنات باریم، تری پلی فسفات سدیم، بوراکس پنتا
درفام سرام
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : آجر نسوز

021-22791943