۱۴۰۲/۶/۲۱
۱۴۰۲/۶/۲۱

درخواست خرید 100 تن شمش چدن جهت صادرات به هند، آنالیز محصول شامل: کربن 4_ 3/5 درصد، سیلیس حداکثر 1/2 درصد، منگنز 0.09 درصد، گوگرد 0.05 درصد، فسفر 0.08 درصد.

محل تحویل : داخل ایران

مقدار درخواست : 100 تن

نوع درخواست : جهت خرید

021-22791943