۱۴۰۲/۱۰/۲۴

فروش زغالسنگ حرارتی از معدن زرین طبس، با توجه به تنوع ذغالسنگ در معدن، قابل تامین بر اساس آیتم های مورد نظر مشتری قابل تولید بصورت بریکت و براساس آنلیز درخواستی مشتری امکان صادرات امکان ارسال نمونه رایگان

محل تحویل : توافقی

مقدار درخواست : 20000 تن

نوع درخواست : جهت فروش

021-22791943