×

فروشگاه ها ارتباط با ما

یکی از راهکارهای دستیابی به درآمد دلاری و اجرای یک فرآیند صادرات، برون سپاری فرآیند صادرات کالای خودتان به یک مجموعه حرفه‌ای در زمینه بازرگانی و صادرات می‌باشد. براساس این برون سپاری که تحت یک قرارداد مدیریت صادرات بین تولید کننده داخلی و شرکت تجارتگرام منعقد می‌گردد. کلیه فعالیت های بازاریابی و تحقیق بازار و فرآیند جامع صادرات توسط تیم مجرب و شناخته شده تجارتگرام و با استفاده از ابزارهای به روز و کارآمد تجارت بین الملل انجام می‌گیرد. به این ترتیب تجارتگرام و شرکت شما پس از به نتیجه رسیدن کل فرآیند و بازدهی جریان بازرگانی و صادرات، به سود می‌رسند.

با توجه به اینکه روش‌های سعی و خطا در شرایط فعلی اقتصاد ما به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، عقد قرارداد مدیریت صادرات، تجارتگرام مطمئن ترین راه و کوتاهترین مسیر برای رسیدن به استانداردهای معاملات بین المللی می‌باشد. در راستای اجرای قرارداد مدیریت صادرات، تجارتگرام نه تنها گام به گام شما را تا رسیدن به استانداردهای فرآیند بازرگانی و ایجاد زیرساخت لازم در این راستا همراهی می‌نماید، بلکه همزمان فرآیند تحقیق بازار و بازاریابی را پیش می برد و به این ترتیب در کوتاهترین زمان بیشترین نتایج عملی در این مسیر ایجاد می گردد. لازم به ذکر است در انتهای هر قرارداد مدیریت صادرات، کل مدارک و مستندات طبقه بندی شده آن قرارداد عیناً به بایگانی صادراتی شرکت شما تحویل می‌گردد.

با توجه به اینکه روش‌های سعی و خطا در شرایط فعلی اقتصاد ما به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، عقد قرارداد مدیریت صادرات، تجارتگرام مطمئن ترین راه و کوتاهترین مسیر برای رسیدن به استانداردهای معاملات بین المللی می‌باشد. در راستای اجرای قرارداد مدیریت صادرات، تجارتگرام نه تنها گام به گام شما را تا رسیدن به استانداردهای فرآیند بازرگانی و ایجاد زیرساخت لازم در این راستا همراهی می‌نماید، بلکه همزمان فرآیند تحقیق بازار و بازاریابی را پیش می برد و به این ترتیب در کوتاهترین زمان بیشترین نتایج عملی در این مسیر ایجاد می گردد. لازم به ذکر است در انتهای هر قرارداد مدیریت صادرات، کل مدارک و مستندات طبقه بندی شده آن قرارداد عیناً به بایگانی صادراتی شرکت شما تحویل می‌گردد.