داخلی

قطر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
3mm ظرفیت توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 3mm

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

021-22791943