×

فروشگاه ها ارتباط با ما

فرافولاد برتر پارسیان

ما به دنبال چالش تفکری نو در صنعت فولادیم. شرکت فرافولاد با تامین مواد اولیه و حد واسط تولید کارخانجات فولادی کشور و تهاتر کالای نیم ساخته، محصولات فولادی از جمله مقاطع صنعتی و ساختمانی همواره به پیشبرد این صنعت اندیشیده است