ایلیا صنعت پتروآسیا

فروش فرو منگنز پر کربن و انواع فروآلیاژها
ایلیا صنعت پتروآسیا
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : فرومنگنز پر کربن

021-22791943