×

فروشگاه ها ارتباط با ما

ایلیا صنعت پتروآسیا

وارد کننده و تامین کننده انواع فروآلیاژها بخصوص:فرومنگنز پر کربن هندی.سیلیکو منگنز هندی و...

شرح خدمات

فرومنگنز پر کربن هندی و انواع فرو آلیاژها