×

فروشگاه ها ارتباط با ما

فرآورده های دیرگداز الماس پارس

در سال 1365 تأسيس و در سال 1372، شش ماه پس از اتمام عمليات نصب، بهره‌برداری از واحد شماره يك آن آغاز گرديد. شركت در فاز اول برای توليد ساليانه 50000 تن مواد نسوز قلیایی طراحی شده كه اين ظرفيت با بهره‌برداری از واحد شماره دو در سال 1382 به 70000 تن در سال شامل 31000 تن انواع آجر و 39000 تن انواع جرم و مواد ويژه افزايش يافت.

محصولات این فروشگاه