×

فروشگاه ها ارتباط با ما
  • فروش محصولات :

گروه معدنی نوآوران کوهسار سدید(سهامی عام)

گروه معدنی نوآوران کوهسار سدید (سهامی عام) در تاریخ 03/11/1400 و بموجب مجوز شماره 122/95291 مورخ 22/09/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد و طی شماره 590627 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت استان تهران به ثبت رسید. کارخانه این شرکت واقع در شهر ساوه بوده و فاز اول این کارخانه دارای ظرفیت تولید ساالنه 6000 تن می باشد و همچنین واحد تحقیق و توسعه این شرکت در کارخانه این شرکت در شهر مرزن آباد فعال میباشد. آلومینای ذوبی یکی از مواد اولیه های مهم و استراتژیک برای تولید آجرهای نسوز با دمای باال میباشد که در دانه بندی های مختلف توسط این شرکت تولید میگردد.

محصولات این فروشگاه