×

فروشگاه ها ارتباط با ما

شمش منیزیم داخلی

شمش منیزیم داخلی

شرح محصول قیمت فروشنده
شمش منیزیم 250,000 تومان سرو آلومینیوم سفارش محصول
منیزیم 7.5 کیلویی چینی خلوص 99.95 250,000 تومان سرو آلومینیوم سفارش محصول
شمش منیزیم 250,000 تومان متال میثم سفارش محصول

فروشگاه ها